Auteur: Elmer Ypenburg

Startsein gegeven voor Project Zorgeloze vakanties en verblijf in Twente

34014944522_1c38636768_k 34014944042_6185838efb_c

Woensdag 19 april is het startsein gegeven van het project Zorgeloze vakanties en verblijf in Twente. Tijdens een feestelijke bijeenkomst heeft de ondertekening plaatsgevonden.

Hiermee is een unieke samenwerking tot stand gekomen. Een aantal ondernemers (8 vakantieaccommodaties, een zorgaanbieder en een cultuurorganisatie) in Twente gaan, met ondersteuning en begeleiding van Buro Zorgeloos, zorgeloze vakanties en verblijf naar een hoger niveau brengen.
Op die manier is de verwachting dat meer mensen onbezorgd op vakantie kunnen.
Tevens zal de bezettingsgraad van de accommodaties verbeteren. Kortom een positieve situatie voor iedereen, daar gaan we voor!

 

Wilt u meer weten over het project of heeft u zelf plannen in die richting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Weinig Overijsselse hotels voldoen aan VN-eis over toegankelijkheid voor gehandicapten

Elk hotel, restaurant en museum moet toegankelijk zijn voor minder-validen. Dat stelt het VN-verdrag dat vorige week is aanvaard. Maar weten hoteleigenaren dit wel?

“Op vakantie gaan is een feestje,” vertelt Marit Freriks uit Hengelo. Ze is na een motorongeluk in een rolstoel terecht gekomen. “Ik kan niet spontaan gaan. Ik moet veel navragen bij een hotel, voordat ik kan boeken.”

Het VN-verdrag stelt dat ieder mens, dus ook minder-validen, toegang moeten hebben tot openbare gebouwen. “Ik wil zo min mogelijk hulp moeten vragen. Maar meestal lukt dat niet.”

Grote en kleine aanpassingen

Elmer Ypenburg is expert in het zorgtoerisme. Hij komt bij hotels die wel hun best doen, maar net de plank mis slaan.

“Het zijn vaak simpele aanpassingen. De handdoek ligt te hoog, het zeepbakje hangt verkeerd of de deur is te zwaar om te openen. Stel je voor dat je bij elk wissewasje hulp moet vragen. Vergeleken bij andere VN-landen loopt Nederland erg achter.”

Meer lezen?

Bekijk ook de RTV Oost video over het VN-verdrag en Buro Zorgeloos

Bron: RTV Oost

Positie mensen met een beperking verbeteren (VN-verdrag Handicap)

Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag Handicap. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. De Rijksoverheid zet zich hiervoor in. Bijvoorbeeld door te voorkomen dat scholen of werkgevers mensen met een beperking uitsluiten.

Voorschriften VN-verdrag Handicap

In het VN-verdrag Handicap staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Het draait om alle mogelijke onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Zoals werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport en andere vrijetijdsbesteding. Het gaat daarbij om mensen met langdurige lichamelijke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen. In het verdrag staan geen nieuwe rechten.

VN-verdrag Handicap geldig in Nederland

Om het verdrag geldig te maken (ratificeren) in Nederland heeft het parlement twee wetten aangenomen. Namelijk een wet om het verdrag goed te keuren en een wet om het verdrag uit te voeren.

Daarom is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) aangepast. U leest hier meer over op de pagina Gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte. En de Kieswet is gewijzigd. Hierin staat nu dat stemlokalen voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Uitvoering VN-Verdrag Handicap

In Nederland is al veel geregeld zodat mensen met een beperking kunnen meedoen. Maar het kan nog beter. Dat kan bijvoorbeeld hierdoor:

  • Gemeenten maken balies waar ook mensen in een rolstoel overheen kunnen kijken.
  • Het aanpassen van een werkplek.
  • Een restaurant zorgt voor een menukaart in braille.
  • Onderwijs is toegankelijk voor leerlingen met een beperking.
  • Een fitnessschool geeft lessen zonder harde muziek, zodat ook mensen kunnen meedoen die niet tegen veel prikkels kunnen.

Nu het VN-verdrag in Nederland geldig is, wordt een platform opgericht. Hieraan doen gemeenten, Rijk, ondernemers, werkgevers en mensen met een beperking mee. Samen kijken zij wat er nodig is om verder uit te voeren wat in het verdrag staat.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de uitvoering van het verdrag in Nederland. Op de website van het College staat meer informatie over de taken van het College voor de Rechten van de Mens.

 

Bron:
Rijksoverheid

 

STAPPENPLAN VOOR ONDERSTEUNING VAN KWETSBARE JONGEREN

Het samenwerkingstraject Aanpak 16-27 heeft een stappenplan voor gemeenten beschikbaar gesteld om kwetsbare jongeren (doorlopend) te ondersteunen. Dat meldt Gemeente.nu.

Sinds de decentralisatie per 1 januari 2015 hebben gemeenten een grotere verantwoordelijkheid gekregen in de overgang van jeugd naar volwassenheid. Door de invoering van de nieuwe stelsels zijn er meer mogelijkheden ontstaan voor gemeenten om integraal beleid te voeren.

Meer lezen?

Bron:
Nationalezorggids

GRATIS LESPAKKET ZORG EN WELZIJN VOOR VMBO, HAVO EN VWO

Regionale werkgeversorganisaties hebben de handen ineen geslagen en het lespakket ‘Aan jou hebben we wat’ ontwikkeld voor leerlingen van het vmbo, havo en vwo. Het doel is om ze enthousiast te maken voor een loopbaan in Zorg en Welzijn en ze voor te bereiden op een goede beroepskeuze, want de sector Zorg en Welzijn verandert in rap tempo, meldt RegioPlus.

Meer lezen?

Bron:
nationalezorggids

Meer bureaucratie en minder hulp bij gemeentelijke zorg

De gemeentelijke zorg voor gehandicapten, chronisch zieken en mensen met psychische problemen wordt gehinderd door decentralisatie. Er is meer bureaucratie en minder hulp, bericht het AD dinsdag.

Uit praktijkonderzoek van het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam over de overheveling van de zorg aan gemeenten, is de gestelde conclusie: de aandacht gaat niet naar de alfahulp maar naar de accountant.

Gemeenten en zorgverleners breiden de afdelingen Aanbestedingen, Inkoop, Control en Financiën uit ten koste van de zorg. ‘Zo zijn bij een zorginstelling dertig hulpverleners ontslagen om geld vrij te maken voor mensen die zich bezighouden met regels’, stelt een onderzoeker.

Bron:
Radar
AD

‘Geen brief aan de informateur’

U heeft het allemaal kunnen lezen; de brievenbus van informateur Edith Schippers loopt over. Honderden belangenorganisaties en lobbyisten proberen de informateur nu nog te beïnvloeden. Maar meer dan een ontvangstbevestiging zit er helaas niet in.
Wij sturen geen brief aan de informateur. Niet omdat onze brief verloren zou gaan in het geweld van de hoeveelheid, maar vooral omdat het onze overtuiging is dat we zelf aan zet zijn. Met ‘wij’ bedoelen wij de organisaties en medewerkers die actief zijn in de zorg en ondersteuning aan chronisch zieken en kwetsbare ouderen. In plaats van te wachten op de kabinetsformatie, reële tarieven en minder regels, is het hoog tijd om zelf het heft in handen te nemen, lef te tonen en de veranderingen die nodig zijn te realiseren.
Onze droom
Er is namelijk veel te doen als we onze droom willen realiseren. Een droom waarin de mens met zijn behoefte en zijn verlangens in die bijzondere laatste fase van zijn leven centraal staat. Waarin het niet meer gaat om behandelen, maar waar vertrouwen, warmte, aandacht, comfort en veiligheid de dag bepalen. Waarin niet mensen die achter een bureau in kantoren zitten, voorschrijven hoe deze aandachtvolle zorg moet plaatsvinden. Nee, in de nieuwe werkelijkheid bepalen de medewerkers samen met die kwetsbare mens en zijn familie, dat . En die medewerkers doen dat vanuit het hart én met het hoofd om dat vertrouwen ook waar te maken.
(dit bericht komt van de zorg nieuws site zorgvisie.)

BONDEN WIJZEN BOD ZIEKENHUIS-CAO AF

Vakbonden wijzen het eindbod van werkgevers (NVZ) af voor de nieuwe cao ziekenhuizen. Afgelopen vrijdag stelde de NVZ onder andere minder loonsverhoging voor dan de bonden. De NVZ wil ook dat vakbonden hun leden niet bijstaan over achterstallige onregelmatigheidstoeslag (ORT)

Vakbond FNV Zorg & Welzijn spreekt van een respectloos aanbod richting de werknemers. Dit zou niet passen bij de hoge werkdruk en het tekort aan personeel. ‘Werkgevers zouden er alles aan moeten doen om te investeren in hun huidige personeel en meer jongere werknemers aan te nemen’, aldus bestuurder Elise Merlijn in een persbericht van FNV Zorg & Welzijn.

Meer lezen

(dit bericht komt van de zorg nieuws site zorgvisie.)